نخست وزیر مغرب:

صهیونیزم عامل تروریسم در جهان عرب است

سیاسی

نخست وزیر مغرب صهیونیزم را عامل تروریسم در جهان عرب دانست و بر ضرورت مقابله با تفکرات افراطی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، عبد الاله بنکران نخست وزیر مغرب گفت: تفکر صهیونیستی سبب نابودی حق ملت فلسطین برای زندگی شده است و صهیونیزم یکی از عوامل ایجاد تروریسم و درگیری ها در جهان عرب طی سالهای اخیر بوده است.

وی افزود: تروریسم اسرائیل علیه فلسطینی ها سبب ایجاد عوامل انتحاری و تهدید آینده امت  شده است.ملت فلسطین آپارتاید رژیم صهیونیستی از سوی اشغالگران اسرائیلی را نمی پذیرند.

بنکران تاکید کرد: تروریسم آینده ای ندارد و باید با تفکر کور و تاریک مقابله شود و این از طریق فرهنگ سازی و روشنگری میسر می شود.