فیلم/ شبه نظامیان آل خلیفه در کمین تظاهرات کنندگان

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در منطقه النبیه صالح در بحرین یک خودرو وابسته به آل خلیفه با سرعت بالا به سمت تظاهرات کنندگان یورش برد و به دنبال آن شبه نظامیان داخل خودرو به تعقیب انقلابیون پرداختند.

فیلم/ شبه نظامیان آل خلیفه در کمین تظاهرات کنندگانخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در منطقه النبیه صالح در بحرین یک خودرو وابسته به آل خلیفه با سرعت بالا به سمت تظاهرات کنندگان یورش برد و به دنبال آن شبه نظامیان داخل خودرو به تعقیب انقلابیون پرداختند.