فیلم/تعقیب کودک بحرینی در غرب منامه با سلاح ساچمه ای

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم با هدف شهادت کودک بحرینی با سلاح ساچمه ای در منطقه ابوصبیع در غرب منامه به وی حمله ور شدند.

فیلم/تعقیب کودک بحرینی در غرب منامه با سلاح ساچمه ایخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم با هدف شهادت کودک بحرینی با سلاح ساچمه ای در منطقه ابوصبیع در غرب منامه به وی حمله ور شدند.