نبیه بری خواستارشد؛

برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری لبنان در 29 بهمن ماه

سیاسی

رئیس پارلمان لبنان خواستار برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری این کشور در 18 فوریه جاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیه بری رئیس مجلس لبنان خواستار برگزاری جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهوری در هفته آینده شد.

وی خواستار برگزاری این جلسه در 18 فوریه(29 بهمن ماه) شد.

شایان ذکر است که با گذشت چند ماه از پایان مدت ریاست جمهوری میشل سلیمان، لبنان هنوز رئیس جمهوری ندارد و گروههای سیاسی این کشور نتوانسته اند بر سر نامزد خاصی توافق کنند از نامزدهای مطرح سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی و میشل عون رئیس جریان ملی آزاد می توان نام برد.