رئیس کمیته های انقلابی یمن:

نگرانی از بابت اوضاع اقتصادی وجود ندارد

سیاسی

رئیس کمیته های انقلابی یمن ضمن ابراز اطمینان درباره اوضاع اقتصادی این کشور به دستاوردهای امنیتی به دست آمده اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه رای الیوم، محمد علی الحوثی رئیس کمیته های انقلابی یمن گفت: بیانیه قانون اساسی که از سوی کمیته های انقلابی صادر شده است ضروری و راهکار خروج کشور از بحران است.

وی افزود: بیانیه قانون اساسی مورد توافق و استقبال است و در میز مذاکرات مطرح است و همه احزاب و طیف های سیاسی بهتر است که به اراده ملت و منافع کشور توجه داشته باشند.

محمد علی الحوثی تاکید کرد: بیانیه قانون اساسی برای مقابله با خلاء قانونی و سیاسی کشور به دنبال استعفای عبد ربه منصور هادی در 22 ژانویه گذشته صادر شد. اعضای پارلمان اولویت در ملحق شدن به مجلس ملی را به همراه گروههایی که در پارلمان نبوده اند، دارند.

وی ضمن ابراز اطمینان درباره اوضاع اقتصادی یمن بیان کرد: نگرانی از بابت اوضاع اقتصادی و پرداخت حقوق کارمندان و دیگران وجود ندارد و بخش تجاری مطابق معمول به فعالیت ادامه می دهد.

محمد علی الحوثی از دستاوردهای امنیتی به ویژه در زمینه کوتاه کردن ایادی و عوامل اطلاعات آمریکا و خارجی پرده برداشت و افزود: بسیاری از اقدامات جنایتکارانه خنثی شد.