فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در درعا

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: ارتش سوریه طی روزهای گذشته موفق به پیشروی های گسترده ای علیه تروریستها در درعا شده است.

فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در درعاخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: ارتش سوریه طی روزهای گذشته موفق به پیشروی های گسترده ای علیه تروریستها در درعا شده است.