سی و هفتمین بهار انقلاب /53

معاون اول رئیس جمهور در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن تهران حضور یافت

سیاسی

معاون اول رئیس جمهور در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن تهران حضور یافت

۵۳

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه حضور یافت.