در اعتراض به شرایط نامناسب كاری؛

کارگران صنعت نفت برزیل اعتصاب کردند

سیاسی

کارگران شرکت نفت برزیلی «پتروبراس» در اعتراض به شرایط نامناسب کاری و تعویق در پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران صنعت نفت برزیل در اعتراض به شرایط نامناسب کاری خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از افه، کارگران شرکت نفت برزیلی «پتروبراس» در اعتراض به شرایط  نامناسب کاری و تعویق در پرداخت حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

کارگران شرکت نفت پتروبراس همچنین با بستن پل ۱۳ کیلومتری در نزدیکی خلیج «گونابارا» باعث ترافیک سنگین در منطقه و نیز ایالت «ریو دو ژانیرو» شدند.

کارگران برزیلی، بخشی از مسیر پل را سوار بر اتوبوس پیموده و سپس برای بستن پل به صورت پیاده راه‌پیمایی کردند.

حدود دو هزار و ۳۰۰ کارگر شرکت نفتی پتروبراس حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

کارگران نفتی برزیلی گفتند که «الومینی انخنهاریا» کارفرمای شرکت نفتی پتروبراس از بیستم دسامبر گذشته حقوق کارگران را پرداخت نکرده است و همچنین حقوق باقی‌مانده حدود ۴۰۰ کارگر که اخراج شده‌اند، نیز مشخص نشده است.

کد N722013