حضور تشکل‌های زیست محیطی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

مجلس

در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه تشکل‌های حامی محیط زیست با حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری در حال جمع‌آوری پسماند خشک در مسیر این راهپیمایی هستند.

تشکل‌های زیست محیطی و حامیان محیط زیست در حال اطلاع رسانی و جمع‌آوری پسماند خشک در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه تشکل‌های حامی محیط زیست با حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری در حال جمع‌آوری پسماند خشک در مسیر این راهپیمایی هستند. همچنین این گروه‌های مردم نهاد که با فعالیت دانشجویان دانشگاه‌های مختلف شکل گرفته‌اند در طی مسیر با پخش کردن بروشور‌هایی، مردم را در زمینه حفاظت از محیط زیست و مدیریت صحیح و جمع آوری پسماند یاری می‌کنند.

کد N721992