فیلم/ شلیک خمپاره به مناطق مسکونی در کراماتورسک اوکراین

سیاسی

حملات خمپاره ای به مناطق غیرنظامی کراماتورسک واقع در شرق اوکراین موجب وحشت مردم این شهر شد.

فیلم/ شلیک خمپاره به مناطق مسکونی در کراماتورسک اوکراینحملات خمپاره ای به مناطق غیرنظامی کراماتورسک واقع در شرق اوکراین موجب وحشت مردم این شهر شد.