اعتصاب فراگیر در جنوب تونس

سیاسی

منابع تونسی از اعتصاب گسترده در تطاوین در جنوب تونس و نزدیکی مرز با لیبی به دنبال کشته شدن یکی از تظاهرات کنندگان در اعتراضات روز شنبه گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع تونسی اعلام کردند: استان تطاوین تونس در اعتراض به کشته شدن یکی تظاهرات کنندگان به دست نیروهای امنیتی و زخمی شدن تعدادی دیگر در اعتراضات مربوط به توسعه واشتغال شاهد اعتصاب سراسری بود.

این منابع بیان کردند: همه مراکز به استثنای نانوایی ها و بیمارستان ها و داروخانه ها تعطیل شد و اماکن تجاری و موسسات اداری در اعتراض به حوادث شهر الذهبیه در این استان که روز شنبه رخ داد بسته بود.

شایان ذکر است که شهر مذکور در مرز لیبی و جنوب تونس و هم مرز با گذرگاه وازن قرار دارد.