پنج مهاجم انتحاری در قندوز کشته شدند

سیاسی

گروهی از مهاجمان مسلح به ساختمان فرماندهی پلیس ولایت قندوز در شمال افغانستان حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سید سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز گفت که در این حمله گروهی پنج مهاجم مسلح سهیم بودند.

حسینی می‌گوید که ابتدا دو مهاجم انتحاری خود را در ورودی فرماندهی پلیس منفجر و راه را برای سه مهاجم دیگر باز کردند.

سخنگوی پلیس قندوز می‌گوید که بعد از حدود یک ساعت درگیری، پلیس سه مهاجم را از پا در آورد و درگیری پایان یافت.