هیئت وزیران تصویب کرد

مجوز پرداخت مطالبات طرح های بخش برق

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش برق پرداخت نماید.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیئت وزیران به استناد بند ج تبصره 3قانون بودجه سال 1393 کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در اجرای بند یادشده تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق موضوع ردیف 10 جدول شماره 18 قانون یادشده، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع ردیف درآمدی 310502 قانون مذکور پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با اعلام سازمان حسابرسی (در شرکت های دولتی و تابعه وزارت نیرو) و ذی حساب (در وزارت نیرو) پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 18/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N720803