هیئت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص اعتبار برای تکمیل و تجهیز پایگاه‌های مدیریت بحران در استان‌ها

هیئت وزیران مقرر کرد مبلغ چهارصد و شصت و پنج میلیارد و پنجاه میلیون ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای تکمیل و تجهیز پایگاه‌های چند منظوره مدیریت بحران به منظور آمادگی در برابر حوادث احتمالی در اختیار استانداری های سراسر کشور قرار گیرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

مبلغ چهارصد و شصت و پنج میلیارد و پنجاه میلیون ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، برای تکمیل و تجهیز پایگاه های چند منظوره مدیریت بحران به منظور آمادگی در برابر حوادث احتمالی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است در اختیار استانداری های سراسر کشور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت بحران کشور هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 18/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N720802