توضیح روابط عمومی سپاه درباره استفاده از پوستری با آرم این نهاد در محل سخنرانی الهام

غلامحسین الهام

مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در توضیح وجود آرم سپاه پاسداران در پوستر سخنرانی غلامحسین الهام، گفت: پوستر این برنامه را ندیدم و بعید می‌دانیم خود سپاه امروز چنین برنامه‌ای را برگزار کرده باشد.

ایلنا نوشت:
مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در توضیح وجود آرم سپاه پاسداران در پوستر سخنرانی غلامحسین الهام، گفت: پوستر این برنامه را ندیدم و بعید می‌دانیم خود سپاه امروز چنین برنامه‌ای را برگزار کرده باشد.

سردار رمضان شریف افزود: گاهی ممکن است بسیج محلات یا سازمان خاصی برنامه‌ای را برگزار کنند که در آن صورت حتماً آنها از آرم سپاه با توضیح پایگاه یا حوزه استفاده می‌کنند و آن برنامه ارتباطی با کلیت سپاه ندارد. وی خاطرنشان کرد: در برنامه‌ای که چند سازمان و نهاد مشترک برگزار می‌کند، ممکن است سپاه پاسداران هم به صورت رسمی یکی از این نهادها باشد. در این صورت استفاده از آرم سپاه در پوستر یا آن برنامه مشکلی ندارد، اما در مورد این برنامه، بعید می‌دانم سپاه برگزار کننده آن باشد.
کد N720006