شاخص‌های ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص های تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: شاخص سازی و رصد شاخص ها یکی از مهمترین مراحل سیاستگذاری است که بدون آن ها نمی توان ارزیابی صحیحی از سیاست ها داشت و میزان تحقق و عدم تحقق هر یک از سیاست ها را بررسی کرد.همان گونه که در بخش های مختلف تدوین شاخص ها قابل مشاهده است، فرآیند شاخص سازی و رصد آنها یک فرآیند طاقت فرساست که مهمترین مانع آن عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی دقیق و شفاف است. تجربیات به دست آمده در فرآیند تدوین شاخص های اقتصاد مقاومتی به وضوح نشان می دهد که یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور، عدم جمع آوری صحیح و جامع اطلاعات و اطلاع رسانی شفاف و بدون ابهام آنها است که در نتیجه امکان تصمیم گیری و بررسی آثار تصمیمات در سطوح کلان و بخشی را از بین می برد و موجب می شود که سیاستگذاران امکان بررسی سیاست ها و احصای مشکلات وتلاش برای رفع آنها را تا حد بسیار زیادی از دست بدهند.

به علاوه در فرآیند شاخص سازی مشاهده شد که همواره امکان استفاده از شاخص هایی که در سطح دنیا مطرحند و به کار گرفته می شوند وجود ندارد، زیرا بسیاری از مسائل به ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران ناظر به مسائل بومی کشور می شوند که باید شاخص هایی بومی متناسب با آنها تولید شوند و همواره نمی توان به سراغ شاخص های بین المللی رفت. با این توضیح باید یک بخش از پژوهش های کشور معطوف به مسائل مربوط به شاخص سازی و رصد اطلاعات باشد که در حال حاضر تلاش های انجام شده در این زمینه چندان قابل قبول نیست.

در این گزارش، شاخص های ساده مورد توجه قرار گرفته که غالبا دو متغیره اند و تفسیر و تدوین آنها ساده تر از شاخص های پیچیده و چند متغیره است. استفاده از این نوع شاخص ها برای جمهوری اسلامی ایران که گام های ابتدایی را در این زمینه می پیماید بسیار منطقی و مفید است اما در آینده و با پیشرفت هر چه بیشتر فرآیند شاخص سازی در کشور و توسعه دانش بومی در این زمینه، باید به سمت شاخص های پیچیده که چندین مسئله را به صورت همزمان در نظر گرفته و روابط بین آنها را نیز مورد توجه قرار می دهند حرکت کرد.

انتهای پیام

کد N718927