بان کی مون به دیدار ملک سلمان رفت

سیاسی

دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با پادشاه عربستان، تحولات منطقه ای و بین المللی را با وی بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الریاض، ملک سلمان بن عبدالعزیز و بان کی مون در کاخ الیمامه ریاض با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار، بان کی مون با تسلیت گفتن به خاطر مرگ عبدالله بن عبدالعزیز در عین حال تکیه زدن سلمان بر تخت پادشاهی را به وی تبریک گفت.

در این دیدار، دبیرکل سازمان ملل و پادشاه عربستان، آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

 

مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد، متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی و محمد بن سلمان وزیر دفاع از جمله مقامات سعودی حاضر در نشست بان کی مون و ملک سلمان بودند.