اتحادیه ارتش آلمان خواستار افزایش بودجه نظامی شد

سیاسی

اتحادیه ارتش فدرال آلمان بر لزوم افزایش بودجه این کشور به یک میلیارد یورو با توجه به بحران اوکراین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اتحادیه ارتش فدرال آلمان خواستار تجهیز و آموزش بهتر نیروهای نظامی این کشور شد. «آندره ووستنر» رئیس این اتحادیه با اشاره به وضعیت وخیم در اوکراین تاکید کرد آلمان باید خود را آماده یک درگیری نظامی کند.

ووستنر با تاکید بر لزوم حل مسالمت آمیز بحران اوکراین یادآور شد: کسی که به دنبال صلح است، باید برای جنگ نیز آمادگی داشته باشد. به گفته وی، آلمان برای این منظور باید بودجه نظامی خود را از سال 2016 به یک میلیارد یورو افزایش دهد.

گفتنی است بودجه نظامی آلمان معادل 1.3 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است با این حال سازمان ناتو بودجه معادل 2 درصد تولید ناخالص ملی را برای اعضا هدفگذاری کرده است.