فیلم/سرکوب تظاهرات کنندگان در غرب منامه

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم بحرین تظاهرات مردمی را در غرب منامه با به کارگیری گسترده گازهای سمی سرکوب کردند.

فیلم/سرکوب تظاهرات کنندگان در غرب منامهخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: نظامیان رژیم بحرین تظاهرات مردمی را در غرب منامه با به کارگیری گسترده گازهای سمی سرکوب کردند.