23 کشته در انفجار انتحاری بغداد

وقوع دو انفجار انتحاری در بغداد، پایتخت عراق دستکم ۲۳ کشته و دهها مجروح بر جای گذاشت.

23 کشته در انفجار انتحاری بغدادوقوع دو انفجار انتحاری در بغداد، پایتخت عراق دستکم ۲۳ کشته و دهها مجروح بر جای گذاشت.

   

 

 

26149

کد N715264