افغانستان در فهرست گفتگوی کشورهای عضو ناتو قرار نگرفت

سیاسی

افغانستان برای اولین بار در سیزده سال گذشته در فهرست گفتگوی کشورهای عضو ناتو قرار نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، افغانستان برای اولین بار در سیزده سال گذشته در فهرست گفتگوی کشورهای عضو ناتو قرار نگرفت.

وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نشستی را در مرکز ناتو انجام داده و برخی از مسائل امنیتی را مورد بررسی قرار دادند، اما افغانستان در این جلسه حضور نداشت.

یک مقام ایالات متحدۀ آمریکا به آسوشیتد پرس گفته است، افغانستان به دلیل اینکه هنوز وزیر دفاع خود را تعیین نکرده در فهرست گفتگوهای این نشست قرار نگرفته است.

در حال حاضر بیش از ۱۲۵۰۰ نفر از نیروهای ناتو در افغانستان باقی مانده اند.