یکی از فرماندهان مشهور طالبان در شرق افغانستان کشته شد

سیاسی

«محمد طاهر» از فرماندهان مشهور طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، «محمد طاهر» یکی از فرماندهان مشهور طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان کشته شد.

در این درگیری که در استان لغمان افغانستان به وقوع پیوست، دو عضو دیگر طالبان نیز زخمی شدند.

دفتر مطبوعاتی استان لغمان با انتشار خبرنامه ای گفت: این فرمانده طالبان در بیشتر حملات ترورستی این منطقه دست داشته است.

استان لغمان در شرق افغانستان از استان های نا امن این کشور است که طالبان در بیشتر شهرهای آن حضور گسترده دارند.