نوبخت: برخی اغراض سیاسی خود را با عنوان "مردم خسته شده اند و شور گذشته را ندارند" بیان می کنند

محمدباقر نوبخت,سخنگوی دولت

ایرنا نوشت:

سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به اینکه روزنامه ایران جایگاه رفیعی در بین رسانه ها دارد گفت: این موسسه باید بتواند با وجود همه مشکلات، تنگناهای کار دولت را در جامعه انعکاس داده و در عین حال حلقه محاصره بین المللی را به درستی تشریح کند.

محمدباقر نوبخت روز شنبه در بیست ویکمین سالگرد انتشار روزنامه ایران با حضور در این موسسه در جمع مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی و موسسه ایران گفت: روزنامه ایران باید به درستی با دولت سخن بگوید و خواسته و مطالبات مردم را به دولت منتقل کند.

ایران روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی - اقتصادی صبح ایرانی است. صاحب امتیاز این روزنامه مؤسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران وابسته به خبرگزاری ایرنا و مدیر مسئول آن محمدتقی روغنی ها است.

نوبخت خطاب به مدیران ایرنا و روزنامه ایران گفت: شما باید برای مردمی که انتظار دارند و به حق به این دولت به دلیل تدبیرش دل بسته اند، شرایط کشور و حلقه محاصره بین المللی را به درستی تشریح کنید.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: مردم باید نسبت به این مسئله آگاه شوند که در فاصله یک سال و چند ماه که از دولت تدبیر و امید می گذرد؛ فشار تورم هر ماه کاهش یافته و ما به سمت رشد اقتصادی مثبت حرکت کرده ایم.

نوبخت یادآور شد: مردم باید بدانند در شرایطی که میزان درآمدهای نفتی به دلیل فشارها رو به کاهش است؛ دولت با چه تدبیری توانسته در 10 ماه گذشته امسال 14 درصد درآمدهای نفتی را کاهش داده و 42 درصد صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.

او گفت: در این شرایط روزنامه ایران کار دشواری پیش رو دارد و برای بهتر شدن فعالیت های خود باید بتواند نظامی ایجاد کند که رابطه وسیعی بین این نهاد و همه نهادهای دولتی بوجود آید و از اتقاقاتی که در نهادهای دولتی به وقوع می پیوندد آگاهی پیدا کند تا بتواند به درستی این فعالیت ها را منعکس کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: با توجه به موارد قابل توجهی که در کشور هزینه یا سرمایه گذاری شده، برای سال آینده بیش از 166 هزار میلیارد تومان هزینه و 48 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت سرمایه گذاری خواهیم کرد.

نوبخت گفت: همچنین از محل منابع شرکت های دولتی نیز برای سال آینده 838 هزار میلیارد تومان هزینه و 103 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد شد.

او گفت: دولت به رغم کاهش درآمدهای نفتی که این رقم برای سال آینده 8 درصد در نظر گرفته شده، این میزان حجم سرمایه گذاری را خواهد داشت، لذا روزنامه ایران برای اجرای ماموریت های خود باید بتواند به درستی انعکاس دهنده این فعالیت ها باشد.

معاون رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود کارمندان روزنامه ایران را مورد خطاب قرار داد و گفت : شما دو ماموریت مشخص دارید از یک سو باید منعکس کننده خواست های مردم باشید و از سوی دیگر صدای دولت را به گوش مردم برسانید.

نوبخت گفت: به میزان صداقتی که در کارها می توانید داشته باشید، خدمات ، فعالیت ها و انتظارات دولت را به خوبی به مردم منعکس کنید تا درکار خود موثر و موفق خواهید بود.

او ادامه داد: در این میان مجموعه رسانه های دیگری نیز هستند که قصد دارند مطالبات و اغراض سیاسی خود را با ادبیاتی همچون ˈمردم خسته شده اندˈ و ˈمردم شور گذشته را ندارندˈ از زبان مردم بیان کنند.

معاون رییس جمهوری گفت: در عین حال که دولت می پذیرد صدای منتقدان را بشنود رسانه ها نیز باید تلاش کنند آنچه رهاورد و محصول دیگران بوده و ناکامی ها و کاستی ها که دولت تدبیر و امید از میانه کار وارد عرصه شده را به حساب این دولت نگذارند.

 


45231

 

کد N714591