بیانیه شماره 1 کمیته انقلابی یمن درخصوص وزارت دفاع و کشور

سیاسی

کمیته انقلابی یمن با صدور بیانیه شماره یک سرپرستان وزارت دفاع و کشور یمن را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی سبأ، کمیته انقلابی یمن که عهده دار اداره یمن به مدت دو سال شده است، جمعه شب بیانیه شماره یک را در خصوص وزارت دفاع و وزارت کشور یمن در سال 2015 صادر کرد.

 در این بیانیه آمده است: با استناد به قانون اساسی یمن و بیانیه  کمیته انقلابی یمن و طبق مقتضیات منافع عالی ملی  این کشور به موجب این بیاینه «محمود الصبیحی» به عنوان سرپرست وزارت دفاع و «جلال الرویشان» سرپرست وزارت کشور یمن منصوب می شوند.

الصبیحی وزیر دفاع یمن در دولت مستعفی این کشور است.

شایان ذکر است کمیته های انقلابی یمن در نشست شب گذشته که در کاخ ریاست جمهوری یمن در صنعا برگزار شد، با صدور بیانیه قانون اساسی از انحلال پارلمان این کشور خبر دادند.