کاخ سفید گزارش استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2015 را منتشر کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

پایگاه اینترنتی کاخ سفید در گزارشی رئوس مطالب مربوط به استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال 2015 را منتشر کرد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر و به نقل از این پایگاه متن این گزارش بدین شرح است: امروز آمریکا قوی تر شده و برای استفاده از فرصتها در موقعیت بهتری قرار گرفته و از منافع خود در مقابل خطرات دنیای ناامن بهتر حفاظت می کند. استراتژی امنیت ملی جدید رئیس جمهور دیدگاه و استراتژی به منظور پیشبرد منافع ملی، ارزش های جهانی و قوانینی بر اساس نظم بین المللی از طریق رهبریت پایدار و قوی آمریکا فراهم می کند. این استراتژی اصول و اولویتهایی دارد که نشان می دهد آمریکا چطور می تواند دنیا را به سمت صلح و کامیابی بیشتر هدایت کند. ما با هدف و با توجه به منافع و ارزشهای ملی پیش خواهیم رفت. ما با قدرت درحالیکه اوضاع اقتصادی را کنترل می کنیم و امنیت انرژی را افزایش می دهیم و ارتشی بی نظیر خواهیم داشت به پیشرفت ادامه خواهیم داد. ما از ارزشهایمان در کشور و تعهداتمان در خارج حمایت خواهیم کرد. ما همراه با شرکای توانای خود می توانیم به حل چالش های جهانی بپردازیم. ما با تمام ابزارهای قدرتمند آمریکا از مزایای استراتژیک در دیپلماسی، توسعه، امور دفاعی، اطلاعاتی علوم و تکنولوژی استفاده خواهیم کرد. ما با دورنمای دراز مدت بر مسیر تغییرات عمده در حیطه امنیتی برای حفظ منافع ملی در آینده پیشرو خواهیم بود.
امنیت آمریکا، شهروندانش و متحدان و شرکای این کشور را از این طریق ارتقا خواهیم داد:

- حفظ دفاع ملی که دارای بهترین و مجهزترین نیروها در دنیاست و ارج گذاشتن به وعده هایی که به کارکنان نیروهای مسلح، کهنه سربازان و خانواده های آنها داده ایم
- همکاری با کنگره برای پایان دادن به کاهش شدید بودجه ها که تهدیدی است برای کارآرایی ارتش و دیگر ابزارهای قدرت
-تقویت امنیت داخلی برای حفظ مردم در مقابل حملات تروریستی و خطرات طبیعی و تقویت اقتدار ملی
-تبدیل شدن به موقعیت پایدار امنیتی در جهان با استفاده از توانمندیها و همکاری با شرکا و ادامه فشار بر القاعده، داعش و گروههای وابسته به آنها
-تلاش برای رسیدن به دنیایی عاری از سلاح هسته ای و تضمین اینکه مواد هسته ای به دست کشورهای بی مسئولیت و افراد خشن نیفتد
-گسترش ظرفیت جهانی برای جلوگیری، شناسایی و پاسخ سریع به تهدیدهای بیولوژیکی مثل ابولا از طریق دستور کار امنیت بهداشت جهانی
-مقابله با بحرانهای مربوط به تغییرات آب و هوایی، مثل کاهش گازهای گلخانه ای در داخل، دیپلماسی بین المللی و تعهدمان برای بودجه مربوطه
ما اقتصاد قوی، نوآور و در حال رشد آمریکا را در فضای نظام اقتصاد بین المللی باز پیش خواهیم برد که سبب ترویج فرصتها و رونق اقتصادی شود و این هدف را با اقدامات ذیل محقق کند:
-تقویت امنیت انرژی آمریکا و افزایش دسترسی جهانی به انرژی قابل اعتماد و معقول از نظر مالی به منظور تقویت رشد اقتصادی و توسعه در سراسر جهان.
-بازکردن بازارها به روی کالاها، خدمات و سرمایه گذاری های ایالات متحده و ایجاد زمینه ای مناسب برای فعالیت کارگران و تجار آمریکایی به منظور تقویت توان رقابت اقتصادی کشورمان.
- پیشبرد برنامه های تجاری ازجمله پیمان مشارکت سرمایه گذاری و تجارت فرااقیانوس اطلس و مشارکت فرااقیانوس آرام که سبب ایجاد فرصتهای شغلی خوب برای آمریکایی ها و رونق اقتصادی مشترک (برای کشورهای حاضر در این پیمان) می شود.
- هدایت تلاشهایی به منظور کاهش دادن فقر و ناامنی غذایی و مرگهای قابل پیشگیری با اجرایی طرحهای ابتکاری از قبیل تامین غذا برای آینده و طرح فوق العاده رئیس جمهور برای درمان ایدز.
- ثابت کردن الگوهای جدید توسعه پایدار ازقبیل طرح ابتکاری رئیس جمهور برای قدرت آفریقا.
ما احترام به ارزشهای جهان شمول را در داخل کشور و سراسر جهان با اقدامات ذیل پیش خواهیم برد؛
- پایبند بودن خومان به بالاترین استانداردهای محکوم ازطریق پیاده کردن ارزشها در داخل کشور به موازات تلاش برای صورت دادن هراقدامی که به منظور تامین امنیت مردم کشورمان و متحدانمان ضروری است.
- ترویج و دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و برابری درعین حمایت از کشورهایی ازقبیل تونس و میانمار که در حال گذر از نظام استبدادی هستند.
- توانمندسازی رهبران آتی برای هدایت دولتها، فعالیتهای تجاری و جامعه مدنی در سراسر جهان ازطریق اقداماتی ازقبیل طرحهای ابتکاری رئیس جمهور آمریکا برای رهبران جوان.
-هدایت حرکت در مسیر مقابله با فساد از طریق ترویج پایبندی به استانداردهای پاسخگویی و حکمرانی شفاف.
-هدایت جامعه بین المللی به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر و جنایتهای گسترده و اقدام در این زمینه و همچنین خشونتهای جنسیتی و تبعیض علیه افراد دگرباش جنسی.
ما نظم بین المللی را پیش خواهیم برد که مروج صلح و امنیت و فرصت ازطریق همکاری قویتر برای مقابله با چالشهای جهانی باشد و این کار از طریق اقدامات ذیل انجام خواهد شد؛
-همکاری با شرکاء به منظور تقویت قوانین مطرح و روزآمد کردن آنها، و هنجارها و نهادهایی که بنیادهای صلح و رونق و کرامت انسانی در قرن بیست و یکم هستند.
-تقویت شراکتها و ائتلافهای جهانی و بسط دادن آنها و ایجاد ائتلافهای متنوع و هدایت در سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای چندجانبه.
-تغییر رویکرد به سمت آسیا و اقیانوس آرام ازطریق افزایش فعالیتها در حوزه دیپلماسی و مشارکتها و ائتلافهای قویتر ، بسط تجارت و سرمایه گذاری و اتخاذ مواضع امنیتی متنوع.
-تقویت التزام پایای خودمان به حیات توام با آزادی و صلح اروپا از طریق مقابله با تجاوز و مدرنیزه کردن ائتلاف ناتو برای مواجهه با تهدیدهای در حال ظهور.
- پیگیری ثبات در خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق مقابله با تروریسم، جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و کاهش ریشه های زیربنایی مناقشه.
- تقویت موفقیت اجلاس سران ایالات متحده و آفریقا ازطریق سرمایه گذاری در حوزه های ظرفیت امنیتی، حکمرانی، سلامت، کشاورزی و اقتصادی آفریقا.
- ترویج دموکراسی، امنیت و شکوفایی در نیمکره غربی (آمریکای لاتین) ازطریق تقویت یکپارچگی و ایجاد فضای باز جدید درقبال کوبا به منظور توسعه تعاملمان .

4949

کد N713806