فیلم/ رزمایش بالگردهای تهاجمی ارتش روسیه

سیاسی

گروه بین الملل: ارتش روسیه اخیرا در رزمایشی با استفاده از تسلیحات واقعی از بالگردهای جدید تهاجمی خود رونمایی کرد. این بالگردها علاوه بر اهداف زمینی توان حمله به اهداف هوایی را نیز دارند.

فیلم/ رزمایش بالگردهای تهاجمی ارتش روسیهگروه بین الملل: ارتش روسیه اخیرا در رزمایشی با استفاده از تسلیحات واقعی از بالگردهای جدید تهاجمی خود رونمایی کرد. این بالگردها علاوه بر اهداف زمینی توان حمله به اهداف هوایی را نیز دارند.