رهبر حزب SPD:

جنبش پگیدا جزئی از آلمان است

سیاسی

«زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان مدعی شد جنبش افراطی پگیدا نیز جرئی از نظام دمکراتیک این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «زیگمار گابریل» رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان (SPD) به بحث های داغ گروه های سیاسی آلمان پیرامون جنبش ضداسلامی پگیدا پیوست. وی در گفتگو با هفته نام اشترن این جنبش را بخشی از نظام این کشور دانست.

گابریل در بخشی از این مصاحبه گفت رویگردانی از گفتگو با این جنبش موجب بزرگتر شدن ابعاد آن شده است. به گفته وی در یک نظام دمکراتیک هر کسی حق دارد افکار ملی گرایانه داشته باشد حتی اگر این افکار به شکل رویکردهای احمقانه ای مانند مقابله با اسلام بروز کند.

گابریل 55 ساله ضمن هشدار در مورد تلاش برای ناچیز نشان دادن تحرکات این جنبش تاکید کرد: باید پذیرفت که پگیدا نیز جزئی از نظام دمکراتیک آلمان است. این در حالی است که اختلافات میان اعضای رهبری جنبش راست‌گرا و ضد اسلامی پگیدا در آلمان موجب ایجاد بحران در این جنبش شده به طوری که تا کنون5 نفر از آنان کناره گیری کرده اند.

یک هفته پس از استعفای «لوتس باخمان» بنیان‌گذار پگیدا، «کارتین اورتل» سخنگوی این جنبش نیز از مقام خود کناره گرفت و همراه با وی چهار نفر دیگر از اعضای سازمان‌دهنده پگیدا استعفا دادند. این مسئله موجب گمانه زنی هایی مبنی بر به پایان رسیدن موج این جنبش در آلمان شده است.