درخواست انجمن روزنامه نگاران مسلمان؛

در رای صادره علیه سلیمی نمین مورد تجدید نظر قرار گیرد

سیاسی

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان خواستار تجدیدنظر در رای صادره علیه سلیمی نمین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این درخواست به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

محکومیت آقای عباس سلیمی‌نمین، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه به حبس و شلاق و جریمه نقدی به اتهام توهین به آقایان احمدی‌نژاد و جاسبی، موجبات تاثر بسیاری از اهالی علم و قلم را که از نیت مصلحانه و سوابق انقلابی وی آگاهی دارند، فراهم آورد.

آقای سلیمی‌نمین از محققین و روزنامه‌نگاران با سابقه، عدالتخواه و آرمانگرایی است که در چکاچک شمشیرهای بی‌رحم عالم واقع، همواره بر سر آرمان‌ها باقی مانده و بر مفاسد و پلشتی‌های سیاسی و اقتصادی شوریده است. سابقه مدیریت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران معاصر و سال‌ها نویسندگی و روزنامه‌نگاری در کنار اتخاذ مواضع روشن در برهه‌ها و موضوعاتی نظیر فتنه 88، افشاگری علیه مفاسد برخی خاندان‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنان و ... نقاط روشن کارنامه سلیمی‌نمین است که برای ثبت آنها در پرونده خویش، سیلی خوردن را هم به جان خریده است.

بسیاری از هشدارهای این روزنامه‌نگار اصول‌گرا درباره مفاسد، پس از مدتی به اثبات رسیده و اگرچه اکنون بار محکومیت بر دوش می‌کشد، اما دست‌کم برای آشنایان با مشی و مرام او محرز است که در کلام و قلمش جز حسن نیت و دلسوزی، قصد و مقصود دیگری نبوده است.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، طبعا به همه احکام قضایی و قانونی احترام گذاشته و بر این اعتقاد است که مشی کلان دستگاه قضایی کشور بر روی ریل عدالت و در همان مسیری است که آرمانگرایانی چون عباس سلیمی‌نمین نیز دل در گرو آن دارند. رسیدگی به شکایات آقایان احمدی‌نژاد و جاسبی ـ بر سر مسائیلی که اکنون شهره هر کوی و برزن است ـ نیز امری طبیعی است که به واسطه حق همه افراد برای طرح دعوای حقوقی، نمی‌توان در این باره بر دستگاه قضا خرده گرفت.

اما از آنجا که عنصر معنوی جرم در صدور احکام برای افراد یک موضوع مهم است، تکیه و تاکید بر این نکته، دور از حق و منطق نیست که آقای سلیمی‌نمین در عرصه سیاسی دعوای شخصی با افراد نداشته و انگیزه و نیت وی از مطرح کردن مطالبی مانند آنچه درباره آقایان احمدی‌نژاد و جاسبی بیان کرده است ـ ولو با ادبیات خاص خود ـ از جنس امر به معروف و نهی از منکر بوده و کسی نمی‌تواند در دلسوزی و نیت اصلاح‌گرانه وی فراتر از همه قید و بندهای سیاسی تشکیک کند.

بر همین مبنا این انجمن از دستگاه محترم قضایی می‌خواهد ضمن رعایت حقوق افراد مطابق قانون، با لحاظ کردن سوابق انقلابی و اعتقادی آقای سلیمی‌نمین، نیت مصلحانه و آرمانخواهانه و نیز در نظر گرفتن صیغه و سابقه جریانات و افرادی که وی آنها را به نقد و چالش کشیده است، در حکم صادره درباره آقای سلیمی‌نمین تجدیدنظر نماید.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

14 بهمن ماه 1393