پاسخ وزارت دفاع افغانستان به اظهارات یک مقام آمریکایی

سیاسی

ژنرال افضل امان از مسئولین وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات یک مقام آمریکایی گفت: نیروهای امنیتی افغان از هر لحاظ آماده دفع حملات مخالفان مسلح دولت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال افزایش نیروهای خارجی در افغانستان اعلام کرد نیازی به افزایش نیروهای خارجی دیده نمی شود.

ژنرال افضل امان از مسئولین وزارت دفاع افغانستان در این رابطه گفت: نیروهای امنیتی افغان از هر لحاظ آماده دفع حملات مخالفان مسلح دولت هستند.

روز گذشته اشتن کارتر گفته بود در صورت وخیم تر شدن وضعیت امنیتی افغانستان، درباره خروج نیروی های آمریکایی از این کشور تجدید نظر می کنیم.