انتقاد احزاب مخالف دولت ترکیه از طرح امنیتی اردوغان

سیاسی

«دولت باهچالی» از رهبران احزاب مخالف دولت ترکیه بسته امنیتی حزب حاکم را مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، رهبر حزب جنبش ملی ترکیه بسته امنیت داخلی پیشنهادی حزب حاکم را مورد انتقاد قرار داد.

دولت باهچالی گفت: این بسته که هفته آینده به پارلمان ارائه خواهد شد ترکیه را قبل از نابودی تبدیل به کشوری پلیسی خواهد کرد.

وی با انتقاد از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: اردوغان خود را فراتر از ملت ترکیه می داند.

وی همچنین دخالت اردوغان در انتخابات آتی عمومی را به نفع حزب حاکم خودش مورد انتقاد قرار داده و گفت این اقدام وی بر خلاف اصول قانون اساسی است.

در بسته جدید امنیتی که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان این کشور ارائه شده است اختیارات نیروهای پلیس افزایش یافته است.