شکست پگیدا در اتریش

سیاسی

فراخوان برگزاری تظاهرات گروه پگیدا در اتریش با شکست روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، گروه پگیدا در حالی برای برگزاری تظاهرات در اتریش فراخوان داده بود که توانست تنها شمار کمی از مردم این کشور را به خیابانها بکشاند.

براساس گزارش رسیده از وین تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات آنقدر کم بود که گفته می شود شمار نیروهای امنیتی پلیس بیشتر از آنها تخمین زده شده است.

شرکت کنندگان اندک در این تظاهرات شعار «ما مردم هستیم» سر می دادند.

این در حالی است که بعضی از آنها با بالا گرفتن دست های خود سلام نازی می دادند و پلیس تلاش می کرد آنها را از تظاهرکنندگان گروه رقیب که شعار مرگ بر پگیدا سر می دادند جدا کند.

هاینز کریستیان اشتراسه از حزب آزادی اتریش که دست راستی است علیه بدنام کردن آنچه یک جنبش جدی حقوق مدنی خواند هشدار داد.