درخواست جدید حوثیها برای پیوستن به ارتش یمن

سیاسی

انصار الله یمن خواهان پیوستن 20 هزار نفر از حوثیها به ارتش یمن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، انصار الله یمن خواهان عضویت 20 هزار نفر از حوثیها در ارتش این کشور در مقابل اجرای تدابیر جدید امنیتی در صنعا شد.

حوثیها همچنین ضرب العجل سه روزه ای را برای گروههای سیاسی یمن در نشست ملی که میان گروههای مختلف سیاسی برگزار شد، به منظور اتخاذ راهکاری برای حل بحران اخیر بمن تعیین کردند.

این در حالی است که برخی از گروههای سیاسی خواهان انتقال محل نشست میان گروههای سیاسی از صنعا به تعز شدند.