فیلم/ تظاهرات مخالفان سیاست های اتحادیه اروپا در اسپانیا

سیاسی

هزاران نفر از هواداران احزاب چپگرای اسپانیا با الهام گرفتن از پیروزی چپ ها در یونان، با تظاهرات در مادرید بر لزوم توقف سیاست های ریاضت اقتصادی تاکید کردند.

طی روزهای اخیر هزاران نفر از طرفداران حزب چپگرای «پودموس» به خیابان های مادرید آمده و توقف اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی را که به بیکاری هزاران نفر انجامیده، خواستار شدند. معترضان با سردادن شعارهایی مانند «بله، این امکان پذیر است» و «تیک تاک، تیک تاک، زمان تغییر فرا رسیده» بر لزوم تغییر سیاست های تحمیلی اتحادیه اروپا بر مادرید تاکید کردند. 

فیلم/ تظاهرات مخالفان سیاست های اتحادیه اروپا در اسپانیاهزاران نفر از هواداران احزاب چپگرای اسپانیا با الهام گرفتن از پیروزی چپ ها در یونان، با تظاهرات در مادرید بر لزوم توقف سیاست های ریاضت اقتصادی تاکید کردند.