لیبرمن: پاسخ حزب الله را نخواهیم داد، این حادثه را مهار کنیم

آویگدور لیبرمن,لبنان,رژیم صهیونیستی

واحد مرکزی خبر نوشت:

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیست عملیات موفقیت آمیز حزب الله لبنان در مزارع اشغالی شبعای لبنان را به معنای « نفوذ در قدرت بازدارندگی» این رژیم توصیف کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المنار ، روزنامه یدیعوت آحارونوت چاپ فلسطین اشغالی به نقل از آویگدور لیبرمن نوشت:« تردیدی وجود نداردکه قواعدی بازی تغییر کرده و حزب الله ما را به این کار وادار کرده است اما پاسخ نخواهیم داد بلکه ترجیح می دهیم این حادثه را مهار کنیم.»
لیبرمن گفت حزب الله لبنان « با جرأت تر ، با برنامه تر و تحریک کننده تر » است.

49261

کد N706082