فیلم/حمله به زن بحرینی با گاز اشک آور و سلاح ساچمه ای

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در اقدامی که نشان دهنده بی توجهی نظامیان رژیم آل خلیفه به اخلاق است یک زن بحرینی در خانه ای در منطقه بلاد القدیم هدف سلاح ساچمه ای و گاز اشک آور قرار گرفته است.

فیلم/حمله به زن بحرینی با گاز اشک آور و سلاح ساچمه ایخبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در اقدامی که نشان دهنده بی توجهی نظامیان رژیم آل خلیفه به اخلاق است یک زن بحرینی در خانه ای در منطقه بلاد القدیم هدف سلاح ساچمه ای و گاز اشک آور قرار گرفته است.