آذین در گفتگو با مهر:

ارجاع شکایت نمایندگان از هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری به کمیته ویژه

سیاسی

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، از تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به شکایات نمایندگان خبر داد و گفت: شکایت نمایندگان از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری، به این کمیته ارجاع شد.

حسین آذین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در این جلسه مقرر شد تا پایان سال جاری، هر کدام از کمیته های پنجگانه کمیسیون گزارشی از آخرین وضعیت موضوعات مختلف در دستور کار ارائه کنند.

وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد تا کمیته ویژه ای با ریاست آقای عمران علیمحمدی برای پیگیری شکایت هایی که توسط نمایندگان ارجاع می شود، تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، همچنین از ارجاع شکایتی از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت (نهاد ریاست جمهوری) به این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس اطلاعات رسیده، مسئولان نهاد ریاست جمهوری اعضای قبلی این هیات را عزل کرده و برای افرادی به عنوان عضو جدید حکم صادر کرده اند؛ شاکیان معتقدند، عزل افراد قبلی غیرقانونی بوده، چون مدت حکم آنها سه سال بوده است و طبق قانون یا باید این مدت تمام شود یا استعفا دهند.

آذین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در رابطه با عزل این افراد هیچ کدام از این دو حالت وجود ندارد، مقرر شد تا به این شکایت رسیدگی شود.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت شکایت برخی از نمایندگان از وزیر علوم به این کمیسیون، در ارتباط با تخلفات دو عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: این مورد نیز به کمیته ویژه کمیسیون ارجاع شده و در دست پیگیری است.