السیسی:

تفکر افراطی خطرناکترین چالش کنونی مصر است

سیاسی

رئیس جمهوری مصر ضمن تاکید بر مقابله با تروریستها و گروههای مسلح، تفکر افراطی را خطرناکترین چالش کنونی این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبدالفتاح السیسی گفت: خطرناکترین چالش کنونی مصر وجود تفکر افراطی است.موضوع نیازمند بررسی است.شرایط مصر متفاوت از دیگر کشورهاست.

وی افزود: 90 میلیون مصری نیاز به خوراک، پوشاک و آب آشامیدنی تمیز و نیز بهداشت و آموزش دارند و گروههای تروریستی قصد دارند مصر را شبیه سوریه کنند.

رئیس جمهوری مصر اعلام کرد: مصر متعلق به همه است.کسانی که به دنبال نابودی مصر هستند باید بدانند که مصر هفت هزار سال قدمت دارد و کسی نمی تواند گزندی به آن وارد کند.

وی افزود: نیروهای مسلح مصر آماده مرگ به خاطر کشور هستند.نیروهای مسلح نباید به کسی در عملیاتهای خود تعدی کنند زیرا مفهوم خونخواهی کشتن افراد بی گناه نیست.