کمیسر اتحادیه اروپا:

یونان موظف به رعایت قوانین اتحادیه اروپا است

سیاسی

یکی از کمیسرهای اتحادیه اروپا از لزوم پایبندی یونان به تعهداتش در قبال این اتحادیه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «گونتر اوتی نگر» از کمیسرهای اتحادیه اروپا با اشاره به روی کارآمدن چپگراها در انتخابات اخیر یونان گفت: آتن باید رویکرد خود با اتحادیه اروپا را بهبود بخشیده و در چارچوب قواعد و قوانین آن گام بردارد.

وی با بیان اینکه اعضای اتحادیه اروپا باید خود را موظف به رعایت تعهدات در قبال این اتحادیه بدانند، تصریح کرد: دولت روی کار آمده یونان باید خود را از این امر مستثنی ندانسته و نگاهی منعطف به سیاستهای اتحادیه اروپا بداند.

کمیسر آلمانی اتحادیه اروپا با اشاره به این نکته که تغییر شرایط یونان در اتحادیه اروپا مستلزم پاره ای موارد است، توضیح داد: آتن باید از مانع تراشی بر سر راه سیاست های اتحادیه دست بردارد تا در زمره تنبیه شدگان این اتحادیه قرار نگیرد.