سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان:

قاچاق سوخت از مرز آبی هرمزگان کاهش یافته است

سیاست داخلی

کیلومتر از مرز این استان را مرز آبی مشرف به کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل می دهد و اخیرا نیز پرونده قاچاق موبایل که در بندر خمیر کشف و ضبط شد، در تعزیرات استان بررسی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از کاهش قاچاق کالا و ارز به ویژه قاچاق سوخت از مرزهای آبی این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی حمیدرضا اسماعیلی سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان گفت: از زمان اجرای گشت سیار دریایی در این اداره کل حجم قاچاق به طرز چشمگیری به ویژه در مورد قاچاق سوخت کاهش پیدا کرده است.

وی از ملحق شدن نمایندگان سازمان استاندارد و سازمان مبارزه با دخانیات به گشت سیار این استان خبر داد و گفت: همچنین کشیک شبانه نیز در استان فعال شده و همه روزه روسای شعب به صورت شیفتی از ساعت 14 و سی دقیقه تا ساعت 7 و سی دقیقه صبح روز بعد در این اداره کل حضور دارند.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با اشاره به اینکه اغلب قاچاق در این استان از طریق مرز آبی صورت می گیرد گفت: 1300 کیلومتر از مرز این استان را مرز آبی مشرف به کشورهای حاشیه خلیج فارس تشکیل می دهد و اخیرا نیز پرونده قاچاق موبایل که در بندر خمیر کشف و ضبط شد، در تعزیرات استان بررسی شد.

وی در مورد جزئیات این پرونده گفت: در این پرونده به حکم رئیس شعبه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز 4 نفری که اقدام به قاچاق انواع گوشی موبایل کرده و در آبای بندر خمیر دستگیر شده بودند؛ به پرداخت سیصد و دو میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

کد N702986