برگزاری نشست ضد داعش مقابل وزارت فرهنگ افغانستان

سیاسی

برگزار کنندگان یک نشست خبری که قرار بود در خصوص حضور داعش در افغانستان سخن بگویند، برخی از مقامات دولت افغانستان رابه حمایت از گروه تروریستی داعش در افغانستان متهم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، این نشست خبری که قرار بود به دعوت چند نهاد فعال مدتی در محل سالن کنفرانس های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شود به دلیل مخالفت وزرات فرهنگ با برگزاری آن، در کنار خیابان و در مقابل وزارت فرهنگ برگزارشد.

دست اندرکاران این نشست به رسانه ها گفتند که با وجود هماهنگی های انجام شده و اخذ مجوز، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از برگزاری کنفرانس مزبور جلوگیری به عمل آورده است.

مسئولین وزرات فرهنگ، تهدیدات امنیتی را دلیل مخالفت خود با این کنفرانس خبری اعلام کرده بودند. اما مسئولین نهاد های مدنی می گویند که داعش به عنوان یک حقیقت، در افغانستان وجود دارد و دامنه نفوذ خود را به برخی از مراکز دولتی نیز رسانده است.

یکی از برگزار کنندگان این برنامه، به خبرنگار مهر در کابل گفت که حضور داعش در افغانستان نگران گننده است و علمای دینی و دست اندرکاران امور، باید به فکر چاره ای برای مقابله با آن باشند.