سه نظامی آمریکایی در فرودگاه کابل به ضرب گلوله کشته شدند

سیاسی

سه نظامی آمریکایی که مسئولیت آموزش نیروهای نظامی افغانستان را به عهده داشتند، شب گذشته در محوطه فرودگاه کابل کشته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مقامات امنیتی افغانستان تایید کرده اند که فردی که لباس نیروهای امنیتی افغانستان را پوشیده بود، به سوی سه نظامی آمریکایی شلیک کرده و آنها را کشت.

فرد مهاجم نیز در درگیری با نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده است.

گروه طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته اند.

کشتن این سه نظامی آمریکایی، در محوطه مربوط به وزارت دفاع افغانستان در فرودگاه کابل صورت گرفته است. این بخش از فرودگاه، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.