پادشاه بحرین به دیدار پادشاه جدید عربستان رفت

سیاسی

پادشاه بحرین امروز با سفر به ریاض به دیدار پادشاه جدید عربستان سعودی رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین، شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین امروز برای دیدار با مقامات سعودی راهی ریاض شد.

«مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد سعودی در فرودگاه ریاض و سفیر منامه در عربستان و دیگر مقامات این کشور از پادشاه بحرین استقبال کردند.

وی پس از استراحت کوتاهی در سالن تشریفات به دیدار پادشاه جدید عربستان سعودی رفت.