خوشرو نماینده ایران در سازمان ملل شد

سیاسی

غلامعلی خوشرو به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی خوشر سفیر کنونی ایران در سوئیس به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد.

پیش از این ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل انتخاب شد که از سوی آمریکا مورد پذیرش واقع نشد.