هیئت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص یکصد میلیارد ریال برای کمک به تامین علوفه دام عشایر

هیئت وزیران مبلغ یکصد میلیارد ریال برای تأمین علوفه دام عشایر کشور (ناشی از پدیده خشکسالی) در اختیار سازمان امور عشایر کشور قرار داد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ یکصد میلیارد (000ر000ر000ر100) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، برای تأمین علوفه دام عشایر ناشی از پدیده خشکسالی در اختیار سازمان امور عشایر کشور قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت بحران کشور اقدام شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 2/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N699105