فابیوس:

ایران بمب اتمی ندارد

سیاسی

وزیر امورخارجه فرانسه با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران گفت که ایران دارای بمب هسته ای نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص توافق هسته ای با ایران گفت: رسیدن به توافق با ایران خوب است اما اینکه چه نوع توافقی حاصل شود، مهم است. 

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: ایران صددرصد حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارد اما بمب هسته ای نه!

وزیر امورخارجه فرانسه از طرفهای مذاکرات هسته ای با ایران با بیان اینکه مذاکرات میان ایران و 1+5 فنی و مشکل است، گفت: تحریم علیه ایران شمشیر دو لبه است.