انتقاد رهبر حزب کولانو از سیاست های نتانیاهو

سیاسی

رئیس حزب کولانو با انتقاد از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا بر لزوم توجه وی به اقتصاد آسیب پذیر این رژیم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاست های «بنیامین نتانیاهو» برای جلب حمایت کشورهای غربی و بی توجهی وی به مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی انتقاد مقامات سیاسی این رژیم به دنبال داشته است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت به نقل از «موشه کاهلون» رهبر حزب کولانو نوشت شهرک نشینان صهیونیست اهمیتی به جناح های چپ و راست و بازی های سیاسی نمی دهند، برای آنها بهبود وضعیت اقتصادی مهم است.

کاهلون که در جمع شماری از فعالان اقتصادی رژیم صهیونیستی سخن می گفت دولت نتانیاهو را به سهل انگاری در مورد مسائل داخلی این رژیم و سیاست بازی متهم کرد. به گفته وی، هیچ یک از وزیران کابینه نتانیاهو نیز اهمیتی به وضعیت اقتصادی اسرائیل نمی دهند.