پادشاه جدید عربستان در توئیتر صفحه تشکیل داد

سیاسی

پادشاه عربستان سعودی پس از تکیه زدن بر راس هرم قدرت در این کشور، یک صفحه توئیتری تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان نخستین پروفایل توئیتری خود را تشکیل داد.

تشکیل این صفحه با واکنش نزدیکان دربار سعودی مواجه شده و آنها در پیامهایی با ملک سلمان بیعت خود را با وی اعلام کردند.