شهروندان ترکیه شکست داعش در کوبانی را جشن گرفتند

ترکیه

پس از اعلام آزادی کامل شهر 'کوبانی' در شمال سوریه از اشغال نیروهای تروریستی 'داعش'، برخی شهرهای ترکیه از جمله 'استانبول' و 'اسکی شهر' شاهد جشن های مردمی در خیابانها بودند.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری 'دوغان'، مردم مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه با برگزاری تظاهراتی، شکست داعش را جشن گرفته و به پایکوبی پرداختند.

ساکنان 'دیاربکر' بزرگترین شهر کردنشین ترکیه با تجمع در مقابل ساختمان حزب 'مناطق دمکراتیک' این پیروزی را به همراه سیاستمداران این حزب جشن گرفتند.

همچنین شهرهای استانبول و اسکی شهر در شمال غرب ترکیه نیز شاهد جشنهای مردمی بود.

شهر 'وان' در شرق ترکیه نیز شاهد تظاهرات گسترده ای بود، ولی پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان اقدام به شلیک گاز اشک آور به سوی جمعیت کرد.

شادی مردم ترکیه در حالی صورت می گیرد که دولت این کشور هفته ها مانع ارسال کمک های غذایی و تسلیحاتی به مدافعان شهر کوبانی شده بود.

دولت ترکیه پس از هفته ها کارشکنی ، در نهایت تحت فشارهای بین المللی اجازه عبور محدود کمک ها به مدافعان شهر کوبانی را صادر کرد .

4949

کد N696303