احمدیان در گفت‌وگو با ایلنا:

سدیری‌ها متخصص اقدام‌های امنیتی در عربستان هستند

سیاسی

عربستان در حدی نیست كه بخواهد در تصمیمات استراتژیك آمریكا تغییر ایجاد كند. عربستان كم‌تر از آن حدی است كه بتواند خللی در پرونده هسته‌ای و مذاكرات ایران ایجاد كند زیرا عربستان قبل از اینكه تاثیر گذار باشد، كشوری تاثیر پذیر است.

«حسن احمدیان» پژوهشگر مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد که ملك عبدالله اساساَ در پرونده‌های امنیتی و معادلات عربستان سعودی نقشی نداشته است چرا كه خاندان آل‌سعود و كسانی مانند سدیری‌ها محوریت مسائل امنیتی را به دست گرفته‌اند كه احتمال شدیدتر شدن این مسائل و روند فعالیت آنها محتمل است.

حسن احمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: اگر نظام و حكومت آل‌سعود را بررسی كنیم، متوجه می‌شویم كه سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن‌نایف متخصصین مسائل امنیتی هم در داخل و هم در حوزه خارجی هستند و به نوعی سكان این موضوع در زمان حیات ملك عبدالله هم به دست این دو نفر بود و باید گفت كه سدیری‌ها در این موضوع هدایت این امر را به عهده دارند.

وی افزود: در پرونده سوریه و یمن فرزندان سلمان بن عبدالعزیز دخالت داشتند و در ارتباط با القاعده و خط و ربط‌های مربوط به آن، فرزندان محمد بن‌نایف به نمایندگی از خاندان آل سعود اقدام به هدایت القاعده كردند و حتی در مباحث امنیتی كه میان ایران و عربستان سعودی به وجود آمده، این افراد در وزارت كشور ذی‌نفوذ هستند و باید گفت كه این وضعیت بعد از مرگ ملك عبدالله تغییری نخواهد كرد.

این كارشناس مسائل سیاست خارجی با اشاره به جایگزینی سلمان بن عبدالعزیز به جای ملك عبدالله گفت: به قدرت رسیدن سلمان و تحكیم قدرت توسط وی به معنای درخواست در پیش گرفتن رویكردهایی برای ارتباط با ایران است و معتقد است كه این رویكرد نسبت به ایران عقلانی‌تر خواهد شد به طوری كه این دیدگاه در زمان ملك عبدالله تصویر روشنی درباره رابطه امنیتی و مناسبات منطقه‌ای بین ایران و آل سعود را نشان نمی‌دهد بنابراین رسیدن سلمان به قدرت و بعد از آن محمد بن‌نایف، می‌تواند رابطه‌ای را ایجاد كند كه به سود عربستان خواهد بود.

وی با اشاره به سخنان علی شمخانی درباره آمادگی ایران برای برقراری ارتباط مجدد با عربستان تصریح كرد: سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره رویكردی است كه در دولت تدبیر و امید به وجود آمد كه البته این رویكرد پیش از این هم وجود داشت ولی در دولت روحانی به نوعی دیگر به آن نگاه می‌شود به گونه‌ای كه تغییر پادشاه عربستان فرصتی است تا دو طرف از تابوهای گذشته بگذرند.

احمدیان اعلام كرد: در جریان سدیری‌ها كه به نوعی حكومت را در دست دارند، حل و فصل منازعات میان ایران و عربستان را تا حدی خواستارند لذا احتمال خیز عربستان و حركت آنها به سمت حل و فصل موضوعات با ایران وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به نقش عربستان در مذاكرات و پرونده هسته‌ای ایران تاکید كرد: عربستان طبعاَ اثرگذار است اما در حدی نیست كه بخواهد در تصمیمات استراتژیك آمریكا تغییر ایجاد كند و به نظر من عربستان كم‌تر از آن حدی است كه بتواند خللی در پرونده هسته‌ای و مذاكرات ایران ایجاد كند زیرا عربستان قبل از اینكه تاثیر گذار باشد، كشوری تاثیر پذیر است.

کد N695992