معیار نامشخص مجلس افغانستان برای دادن رای اعتماد به کابینه

سیاسی

اعضای مجلس افغانستان با تمرکز بر موضوع تابعیت دوگانه وزیران، کمتر به محتوای برنامه های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی توجه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در ادامه روند معرفي وزرای پيشنهادي حكومت وحدت ملی افغانستان به مجلس این کشور، امروز سه نامزد وزارت های حمل و نقل،  امور سرحدات و فواید عامه به مجلس نمایندگان افغانستان حضور يافته و برنامه هاي كاري شان را تشريح كردند.

اما مشخص نیست معیار نمایندگان مجلس افغانستان برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی برنامه های آنهاست یا تابعیت های دوگانه. اعضای مجلس افغانستان با تمرکز بر موضوع تابعیت دوگانه وزیران، کمتر به محتوای برنامه های ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی توجه می‌کنند.

طی روزهای اخیر که وزرای پیشنهادی حکومت افغانستان برنامه هایشان را به مجلس این کشور ارائه کردند، بیشتر کرسی ها خالی بودند و بسیاری از نمایندگان هم هیچ توجهی به برنامه های ارائه شده نداشتند.